ติดต่อเรา

                                                

 

 น้องพลอย พลอย ชุมเกษียร

 

สถานที่ตั้งร้าน   พลอยภูคาร์ฟอร์เรนท์
 
ที่ตั้ง :  
จังหวัด :  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  
โทรศัพท์มือถือ  :  
อีเมล์ :  
     เว็บไซต์: www.ployphucarforrent.com

Thai Chinese (Traditional) English

call center